You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Choroba alkoholowa jest nieuleczalna. Wysoce rozwinięta potencjalnie może prowadzić do śmierci. Wyniszcza organizm jednostki oraz zmienia jej postrzeganie świata. Alkohol dla osoby uzależnionej jest całym światem. Osoba pijąca alkohol problemowo nie wyobraża sobie życia bez tej substancji. Chociaż z reguły zna negatywne konsekwencje picia alkoholu to nie potrafi odmówić jego spożywania. Nie kontroluje własnego picia a w konsekwencji również i życia. Jak wytrwać więc w trzeźwości? Jak zachować stan abstynencji i żyć normalnie? Czy to w ogóle możliwe? 

Rozpoczęcie leczenia choroby alkoholowej

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia skutecznego leczenia choroby alkoholowej jest uświadomienie sobie problemu z alkoholem. Uznanie przed sobą swojej bezsilności wobec alkoholu jest kluczowym momentem, aby ruszyć do przodu. Poznanie konsekwencji dalszego picia alkoholu oraz strat spowodowanych jego spożywaniem pozwala zachować trzeźwość na długie lata. Podjęcie leczenia choroby alkoholowej to długotrwała praca, która może przywrócić normalne funkcjonowanie jednostki. 

Głównym procesem podczas leczenia jest terapia zarówno indywidualna jak i grupowa. Podczas terapii osoba uzależniona uczy się żyć bez alkoholu, radzić sobie w sytuacjach trudnych bez sięgania po alkohol. Terapia wzmacnia również pewność siebie osoby uzależnionej, uczy odczuwać i pokazywać emocje oraz doprowadza do zmieniania postaw i przekonań. 

Osoba pijąca alkohol problemowo, która podejmie się leczenia poznaje wiele technik i strategii radzenia sobie z głodem alkoholowym. Pozwala jej to uniknąć niekontrolowanego  sięgania po alkohol. 

Podczas trwania terapii, głównym celem terapeuty jest doprowadzenie osoby uzależnionej do trwałej zmiany zachowań, myśli, przekonań czy nawyków. To ciężka praca, która ma na celu doprowadzenie jednostki do stanu, w którym nie musi sięgać po alkohol w codziennym życiu, gdyż zna inne mechanizmy radzenia sobie z trudnościami i stresem. 

Osoba zmagająca się z chorobą alkoholową musi zdać sobie sprawę, że nigdy już nie będzie mogła sięgnąć po alkohol w bezpieczny sposób oraz że przez całe życie może odczuwać objawy głodu alkoholowego. 

To tylko jeden kieliszeczek…

Podczas okresu abstynencji, osoba która nadużywała w przeszłości alkoholu może odczuwać głód alkoholowy. Głód alkoholowy to nieodparte pragnienie spożycia alkoholu. To wręcz wewnętrzny przymus zdobycia i spożycia alkoholu. Podczas terapii uczestnicy poznają objawy głodu alkoholowego oraz sposoby radzenia sobie z tym uczuciem. Każdy sam musi nauczyć się rozpoznawać własny głód oraz to co go wywołuje. Pomocne jest unikanie miejsc, w których spożywało się alkohol, brak kontaktu z kompanami picia oraz ogólna krytyczna obserwacja siebie i tego co wywołuje objawy głodu alkoholowego. Podczas terapii jednostka poznaje sposoby radzenia sobie z pokusa sięgnięcia po alkohol. Warto jest wtedy podzielić się swoimi odczuciami z osobą doświadczoną, która od dłuższego czasu pozostaje w stanie trzeźwości. 

Osoba uzależniona od alkoholu nigdy nie będzie mogła wypić bezpiecznej dawki alkoholu, aby nie powrócić do nałogu. Każda spożyta dawka alkoholu to otwarcie furtki na powróć choroby alkoholowej w pełnym wymiarze. 

W zachowaniu trzeźwości pomocne jest unikanie sytuacji ryzykownych

Unikanie sytuacji ryzykownych, czyli jakich? Dla każdego mogą być to indywidualne sytuacje, przedmioty, kontakty… jednak istnieją również rady, które sprawdzą się u wszystkich osób pozostających w stanie abstynencji. 

  • Usuń alkohol ze swojego otoczenia – kojarzyć może się z fotosami z filmów, w których uzależnieni pozbywają się całego zapasu alkoholu wylewając go do zlewu. Jest to jedno z pierwszych zaleceń terapeutów. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której w chwili słabości, w niekontrolowany sposób jednostka zacznie pić. 
  • Odmawiaj picia – umiejętność odmowy alkoholu jest bardzo ważna
  • Nie trzymaj alkoholu w domu, nawet jeśli to tylko prezent – najbliżsi osoby uzależnionej od alkoholu powinni wiedzieć o podjętym procesie leczenia oraz tym, aby nie przynosić alkoholu do domu 
  • Unikaj alkoholu w przestrzeni publicznej – to nie korzystanie z usług, w których dozwolona jest konsumpcja alkoholu. W początkowej fazie zdrowienia ważne jest unikanie przebywania w kawiarniach, pubach, barach czy dyskotekach
  • Unikaj kontaktu z osobą pod wpływem – kontakt z osobą pod wpływem alkoholu może wpłynąć na pragnienie spożycia alkoholu oraz odczuwania tych samych stanów upojenia alkoholowego
  • Cenzura – zaleca się wprowadzenie cenzury muzycznej, literackiej i filmowej. Opis alkoholu, doznań oraz patrzenie na osoby pod wpływem alkoholu może negatywnie wpłynąć na utrzymanie  okresu trzeźwości
  • Unikaj produktów 0% – szampan czy piwo 0% mogą być nadal niebezpieczne dla osoby która piła alkohol problemowo. Chodzi o sam rytuał picia oraz smak napoju

Tak bardzo chcę się napić

W momencie odczuwania głodu alkoholowego warto jest zająć czymś swoje myśli. Zaleca się uprawianie różnego rodzaju sportów, czytanie książek, słuchanie muzyki, wyjście do teatru lub inne aktywności, które pozwolą zająć czymś głowę. W walce z odczuwanym głodem alkoholowym pomocne może okazać się również spożywanie na przykład soku, czekolady czy pożywnego posiłku. Warto zadbać o utrzymanie zbilansowanej diety oraz odpowiedniego nawodnienia organizmu. Chęć napicia się może okazać się tylko brakiem wody w organizmie. 

Warto jest znaleźć sobie hobby, zainteresowania i koncentrować na nich własną uwagę. Pozwoli to odgonić natrętne alkoholowe myśli i po raz kolejny wygrać walkę z nałogiem. 

Co więcej pozytywny wpływ na utrzymanie stanu trzeźwości ma sport. Osoby, które w przeszłości nadużywamy alkoholu dziś biegają, pływają lub chodzą po górach. Pozwala to również wzmocnić wyniszczony regularnym piciem organizm.

Podczas utrzymywania stanu trzeźwości ważne jest również uczęszczanie na grupy wsparcia Anonimowych Alkoholików. Podzielenie się własną historia i słabościami na forum pozwoli uzyskać wsparcie od osób, które przybywają w podobnej sytuacji i doświadczają podobnych trudności. To czerpanie wsparcia, ale również dawanie wsparcia innym pozwala zachować trzeźwość na długie lata. 

Utrzymanie stanu trzeźwości to praca na długie lata. Wymaga wielu wyrzeczeń i poświęceń, aby znów móc funkcjonować w zdrowiu i szczęściu. Osoba, która nadużywała alkoholu i podjęła się leczenia może wrócić do normalnego funkcjonowania z zachowaniem pewnych norm i zasad. Podjęcie się leczenia oraz uświadomienie sobie problemu choroby alkoholowej to pierwszy ważny krok do życia w trzeźwości. Podczas leczenia lekarz może zlecić osobie, która świadomie podjęła decyzję o leczeniu i życiu w trzeźwości, podskórne wszczepienie wszywki alkoholowej. Chirurg podczas zabiegu umieszcza pod skórą pacjenta od 8 do 10 tabletek. Uwalniają one do krwiobiegu pacjenta substancję czynną, która w połączeniu z wywołuje objawy zatrucia alkoholowego. To bardzo nieprzyjemne objawy takie jak bóle głowy, zawroty głowy, duszności, kołatanie serca, nudności, wymioty czy skoki ciśnienia. Mają one trwale zniechęcić jednostkę do przyjmowania alkoholu.